Vivere Christus Award 2021 - Agnieszka Szeliga-Karcz